Fundusze Europejskie

 

 

Beneficjent „TRIM – TECH TRYJANOWSKI RATAJCZAK MAZURKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA”

realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy TRIM-tech poprzez wdrożenie innowacyjnego oprogramowania do projektowania w technologii BIM, umożliwiający zaimplementowanie nowych oraz udoskonalonych usług” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2.
Cele i planowane efekty projektu:  Przedmiotem projektu jest inwestycja, dzięki której możliwe będzie wprowadzenie nowych usług zarówno dla firmy jak i całego rynku, opartych na technologii BIM (Building Information Modeling). Najważniejszym celem zmian jest generalna przebudowa procesu projektowego, tak aby usprawnić działanie firmy i jej funkcjonowanie w przyszłości.
Wartość projektu : 621 844,95  PLN 
Wkład Funduszy Europejskich : 227 504,25 PLN
Projekt realizowany w okresie 01/06/2016 – 31/12/2016
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Piotra Mazurkiewicza (piotr.mazurkiewicz@trim-tech.eu)

Beneficjent „TRIM – TECH TRYJANOWSKI RATAJCZAK MAZURKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA”realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy TRIM-tech poprzez wdrożenie innowacyjnego oprogramowania do projektowania w technologii BIM, umożliwiający zaimplementowanie nowych oraz udoskonalonych usług” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2.

Cele i planowane efekty projektu:  Przedmiotem projektu jest inwestycja, dzięki której możliwe będzie wprowadzenie nowych usług zarówno dla firmy jak i całego rynku, opartych na technologii BIM (Building Information Modeling). Najważniejszym celem zmian jest generalna przebudowa procesu projektowego, tak aby usprawnić działanie firmy i jej funkcjonowanie w przyszłości.

Wartość projektu : 621 844,95  PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 227 504,25 PLN


Projekt realizowany w okresie 01/06/2016 – 31/12/2016
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Piotra Mazurkiewicza (piotr.mazurkiewicz@trim-tech.eu)

 

Aktualne zapytania ofertowe:

 

Informacja o wyborze wykonawcy